Els sistemes de prevenció d’incendis més comuns són els extintors.

És el nostre primer recurs en cas d’incendis, sempre han  d’estar en perfectes condicions d’ús sense obstacles i amb les seves instruccions clarament llegibles.

És important que el personal de l’edifici rebi una formació periòdica sobre el pla d’evacuació i conegui la ubicació i el funcionament dels sistemes contra el foc.

Realitzem el manteniment i revisió periòdica de sistemes contra incendis. Provi els nostres nous Extintors d’Aigua alta eficàcia FFF. Confiï en nosaltres.