És important revisar la central d’incendis de manera periòdica segons el R.D.513/2017 amb la finalitat d’assegurar-nos un òptim funcionament del sistema i una cobertura total a nivell d’Assegurances.

Som instal·ladors de sistemes contra incendis. Realitzem consultories, revisions i més. Contacti amb nosaltres.