Instal·lació, reparació i manteniment de grups PCI segons UNE 23/500/90 i CEPREVEN